Ture Sjölander. Konstnär. Sundsvall och Australien.

PIONJÄR INOM VIDEOKONSTEN

Ture Sjölander, född 1937 i Sundsvall, är konstnären som efter debuten 1961 på Sundsvalls museum blev uppmärksammad experimentell avantgardekonstnär i Stockholm, gjorde många och än mer uppmärksammade konstverk och sedan flyttade till Australien.

Han har en diger cv och har uttryckt sig i mängder av tekniker. ”… Hans produktion består av fotografier, filmer, böcker, artiklar, textilier, TV-program, videoinstallationer, happenings, grafik, skulpturer och målningar. Framför allt består den av ett ifrågasättande och skapande liv. Det är detta som får honom att framstå som en av 1900-talets största svenska konstnärer”, enligt en artikel i konsttidskriften KONSTPERSPEKTIV av Aapo Sääsk , nr1/05.

Dessutom är han en riktigt skön personlighet, tycker Kulturguidens reporter som har varit i Australien och träffat honom. Läs mer om hennes möte med Ture Sjölander här…Ture Sjölander är en mångfasetterad person, inte bara till sin personlighet. Även hans konstutövande är mycket att greppa - så mycket har han producerat i så många olika former, varav en del banbrytande.

Dessutom är hans privata livsöde en sak för sig. Tures son kidnappades 1993 då sonen var tre år, och har sedan dess inte setts till. Med allt vad som följde i den historiens spår…

Så vad ska man välja att berätta om denna man och konstnär som varit verksam i världens alla hörn, men har sina rötter på Östermalm i Sundsvall…?

Sällskaplig ensamvarg

- Jag är lite av en ensamvarg som varken har eller behöver människor nära, beskriver sig Ture.

Uttalandet förvånar mig, för han är så social, spirituell, kommunikativ att det motsäger det. Som att han möter mig med en stor varm bamsekram och ett brett leende då vi ses första gången. Och bjuder in mig att bo några dagar i hans hem.

De följande dagarna får jag, när Ture guidar mig runt, inte bara uppleva omgivningarna kring orten mellan hav och flod på Australiens östkust där han bor. Under våra vandringar på den ena platsen vackrare än den andra får jag även ta del av privatpersonen och konstnären Ture då han berättar öppenhjärtigt om sig och sitt liv.

Många ansikten

Har man mött Ture Sjölander har man mött många ansikten, i flera olika åldrar. Han har glimten i ögat, som vore han en buspojke på sju år. Om det är på fullaste allvar eller bara ett av hans många lustiga infall som får honom att stapla tre par glasögon på näsan, är inte lätt att veta… Samtidigt är han klok och allvarlig - som en 100-åring med stor erfarenhet av livets många skeenden och innehåll.

Allt på samma gång. Han är motsägelsefull, anarkistisk, rebellisk, en provokatör och en humorist.

Man brukar tala om konstnärssjälar, men det känns i detta fall för tamt. Hela Ture är lite som ett konstverk, han själv. Som en bildkonstens Torsten Flink fast utan det mörka vansinnet, men med samma genialitet i den artistiska galenskapen.

Hem igen… kanske

Ture lever ensam ett ganska stilla och lastfritt liv i sitt lilla hus. Som han för övrigt funderar på att byta till ett större.

- Så jag får plats med en ateljé så jag kan måla igen. Fast jag röker ett par cigaretter om dagen, säger han på sitt speciella sätt, pratades om flera saker samtidigt.

Tanken att återvända till Sundsvallstrakten lockar honom också, även om han inte kommer att ge upp Australien och livet där.

- Men ett konstprojekt där hemma vore kul… Finns det något intresse för det, tror du?, funderar han.

Just nu jobbar han mest på nätet där han gör internetkonst. Hans internetkonst har många sidor, extrema mängder nivåer och sammanlänkningar. Men alla är olika sidor av samma sak. Precis så som han själv är.

Rapp i tal och tanke

Ture är så snabb i tanken och i sina associationer att det till att börja med är svårt att hänga med i hans resonemang och diskussioner. Han svär, resonerar och skrattar högt i samma mening.

Han är ju så komplex och motsägelsefull, och han är även allt mellan sina egna ytterligheter. Det tar en god stund att hitta hans tanketakt och hans sätt att prata med vilt hyperassocierande utvikningar, bisatser och kast. Därtill hans humoristiska infall.

När jag väl fått kläm på de bitarna är det otroligt kul att konversera Ture, och samtalen inspirerar den egna tanken. Det gör mötet med honom så roligt och spännande.

Från det ena till det andra

Han kastar sig mellan resonemang om sin syn på konst och sitt förhållningssätt till sin egen konst, över till då han var i Nya Guinea och blev kompis med en inföding.

- Fast ingen av oss förstod den andres språk blev vi goda vänner och jag bjöds hem till hans familj och by, berättar Ture.

Vidare till kvinnorna i hans liv och hans två vuxna döttrar, därifrån till då han vid ett tillfälle fann sig skakandes hand med Marlon Brando då han hälsade på en kompis i USA som skulle presentera sin granne. Ytterligare vidare till anekdoter från hans barndom och kärleksfulla ord om hans älskade mamma och pappa i Sundsvall.

Livstragedi

Och sedan till den tragiska historien om hans son som blev kidnappad som treåring för 17 år sedan, och då Ture mitt i sin desperation och sorg över detta själv blev oskyldigt häktad.

Det här är två saker han inte glömmer. Sin son har han aldrig återsett och såren efter att själv ha blivit misstrodd är djupa.

Med synen i centrum

Ture Sjölander har både mött och arbetat med ett flertal kändisar och även mött vanliga människor, dessutom har han rest en hel del. Därmed har han mycket att berätta.

Mycket handlar om hans förmåga att se. Inte bara att se människor, utan att överhuvudtaget se. Att uppleva sin tillvaro med ögonen som främsta verktyg.

Vikten av det visuella är något han ständigt återkommer till. Hans synsätt och referenspunkt är också han själv och hans ögon, med vilka han girigt slukar sin omgivning. Med eller utan glasögon…

Självbevis

Utgångspunkten för de flesta av hans resonemang är hans eget perspektiv på saker och ting, och han menar att det viktigaste i livet är att förverkliga sig själv. Och att den egna bekräftelsen väger tyngst.

Vi pratar om behovet av att bevisa sig och sitt inför andra. Att bevisa, kunna påvisa, saker som finns och har hänt runt omkring en osv.

- Huvudsaken är att man vet själv, menar Ture eftertänksamt och eftertryckligt.

Ointressanta konstobjekt

Då vi talar om konst och kultur menar han att det måste in på alla nivåer i samhället.

- Konsten och kulturen är ingen handelsvara att tjäna pengar på eller värdera ekonomiskt, utan ett förhållningssätt till tillvaron och verkligheten som en ytterligare dimension, menar Ture.

Därmed är han djupt engagerad i förestående val i både Sverige och Australien.

- Det är också en del av min konstnärliga verksamhet och som jag personligen är opolitisk tycker jag därmed att mitt panorama är något vidare än genomsnittsmänniskans, säger han.

Om själva konstverken menar han att de inte är det intressanta i sig.

- De är bara objekt, anser han. Utan det viktiga är processen i sig; att testa nya vägar, nya tekniker - nya whatever, som han säger.

Monumentalt konstexperiment

Som Monument t ex, som gjordes av Ture och Lars Weck i mitten av 60-talet. Ett konstexperiment som är en historia för sig. Dels genom vad det är, dels genom hur det gick till både i och runt det hela. Så omfattande att jag överlåter på läsaren att själv söka info, t ex på nätet.

Men att verket med elektroniska animeringar inte bara är en föregångare till videokonst, utan även rent tekniskt en föregångare verkar de flesta vara överens om. Liksom att Ture hör till pionjärerna inom konstarten.

Elektroniskt måleri

- Jag själv slog fast definitionen elektroniskt måleri och elektronisk konst. Som jag fortfarande anser vara en relevant definition av vad mina experiment rörde sig om; den absolut första elektroniska animationen, kommenterar Ture och nämner att det absolut första televiserade "videokonst"verket i världen är ett annat av hans verk, Time.

I Monument är filmen inte det egentliga konstverket, vilket Ture anser många felaktigt uppfattat det som. Utan det är själva genomförandet av den elektroniska akten som var det konstnärliga experimentet, medan filmen mer är en dokumentation av det som skedde. Ett avtryck.

(Det skrivna) ordets makt?

Sedan detta om ordet. Även det något Ture ofta återkommer till. Han är döless på det skrivna ordet och tycker värderingen av det är minst sagt överdriven. Han tycker det är för mycket ord och för mycket fokus på orden.

- Och jag gillar inte journalister, säger han och kastar mig med ett pillimariskt leende en retsam blick.

Ändå är hans internetsidor fulla av bevis, bilddokument och ord. Och han berättar att om det är något han samlar på så är det just dokument av allehanda slag.

- Jag har lådvis, kilovis, säger han. Och viftar med handen åt något obestämt håll där allt detta förvaras.

Parallellt med sin avsky för det skrivna ordet samlar Ture alltså på dokument. Han är verbal och argumenterar och diskuterar, han skriver på nätet och har publicerat böcker som inte bara innehåller bilder utan även text, skriven av honom själv. T ex en om Greta Garbo och han har även jobbat på en bok tillsammans med Charlie Chaplin.

Motsägelsens logik

Motsägelsefullt? Kanske, men 100% kompatibelt om man är Ture Sjölander - där motpoler, kontraster, ytterligheter och spänningen som uppstår däremellan är på något sätt är hans signum, tänker jag då jag efter några intensiva dagar vinkar hej då till honom från bussfönstret.

Och jag undrar stilla, men en smula oroat, hur jag ska kunna beskriva denne komplexe person och konstnär med hans egna hatobjekt de skrivna orden. Ture Sjölander, liksom hans konst, måste ju egentligen upplevas.

 

Text och foto: Gussie Ericsson

Läs mer på http://artinvest.homestead.com/bukowskis_stockholm_auktion.html

 

samt t ex www.gretagarbo.de/

(där det även finns ett antal officiella länkar av Ture och hans CV, plus artiklar)

Komplex = som består av många delar vilka hänger samman på ett svåröverskådligt sätt


Published nov. 2006.

The Artist that invented Computer Animation

Aapo Saask on the artist
Ture Sjolander


On an island aptly named Magnetic Island off the coast of Australia, a Swedish artist lives in exile. Just like so many others in today's media-landscape, he was first praised and then brought to dust. However, he has left a lasting imprint on the world. As early as the 1960's, he made the first electronic animation. Had he been an inventor, he would have been celebrated as a genius today, but because he is a predecessor in the world of art, things are different. In that world, the great ones often have to die before they are recognized.

We all know how Disney's famous cartoons were made: thousands of drawings, filmed in sequence. Even today some films are made this way. However, electronic animation has opened up a new world within the film industry and it has also made computer games and countless graphic solutions possible in business and science.

Pixar, which used to be part of Lucasfilm and then sold to Steve Jobs in the lat 1980's, made the first completely computer animated film called "Andre and Wally B" in 1983. The first feature length fully animated movie was Toy Story from 1995. It was made by Pixar and distributed by Disney. Disney had already started to use computer animation in Little Mermaid from 1989, and then on through Aladdin, Lion King, Pocahontas, etc In those fantastic movies the pictures were however first drawn on paper and then scanned into computers for painting and cleanup and superimposition over painted backgrounds.

Decades earlier, in 1965, Ture Sjolander’s electronically manipulated images were broadcasted by the Swedish Television (SVT). Among other things, Ture Sjolander was experimenting with the question of how much the portrait of a person could be changed before it was unrecognizable, something which has pioneered the amazing morph-technique that is used today.

Gene Youngblood, who, alongside with Marshall McLuchan, is the most celebrated media-philosopher of today, devoted a whole chapter in his book Expanded Cinema, 1970, (Pre face by Buckminster-Fuller) to the experiments of the SVT. Expanded cinema means transgression of conventions as well as mind-expanding transgressions and new definitions. Sjolander’s broadcasts were not technically sophisticated, but they were ground-breaking.

The film mentioned by Youngblood  is "Monument" (1968) by Ture Sjolander and Lars Weck. The other earlier televised pioneering animation were "TIME" (1965/66) by Ture Sjolander and Bror Wikstrom, and later "Space in the Brain" (1969) by Ture Sjolander, Bror Wikstrom, Sven Hoglund and Lasse Svanberg. Whereas most of the modern-day artists fade into oblivion, Ture Sjolander has found his place in the art history by the making of those films.

Ture, a lad from the northern city of Sundsvall, had instant success with his opening exhibition at the Sundsvalls Museum 1961. He moved to Stockholm in the beginning of the 1960's. At an exhibition in 1964 at Karlsson Gallery his imagery upset the public so much that the gallery immediately became the trendiest place for young artists in Stockholm.

In 1968, he created another scandal, when the film "Monument" was televised in most European countries.
For a couple of years, Ture Sjolander was celebrated in France, Italy, Switzerland, Great Britain and the USA.

In Sweden there was a lot of jealousy. The Museum of Modern Art and the National Gallery of Sweden, to name a few, bought his works, but the techniques he worked with were expensive and after a few years, he found himself without resources. Instead he started to work with celebrities such as Charlie Chaplin and Greta Garbo. They taught him that exile – mental and physical - is the only way to escape destruction for a creative genius. He moved to Australia.

Ture Sjolander's works include photos, films, books, articles, textiles, tv-programs, video-installations, happenings, sculptures and paintings – all scattered around the Globe. Tracing will be a challenging and exciting task for a future detective/biographer and web-archaeologist's.

But mostly, his work consists of a life of questioning and creation. This is what sets him aside as one of the great artists of the 20th century.

Another forerunner in the art world, the internationally celebrated Swedish composer Ralph Lundsten, says in an interview in the magazine SEX, 5, 2004: "In those days (the 19th century), a painting could create a revolution. Today people look idly at all the thousands of exhibitions that there are.’ Hmm. Oh, really. How clever he is’, and they yawn… If I were a visual artist, and if my ambition was to create something new, I would devote myself to the possibilities of the computer."

In 1974, Sherman Price of Rutt Electrophysics, wrote to the Swedish Television Company (SVT): "Video Synthesis is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personnel for achieving this historic invention."

He was referring to Ture Sjolander's revolutionary work in the 1960's. No one at the SVT could at that time imagine the importance that this innovation would have for television, and hereby lost a lead position in the computer-development business.

Amongst the younger generation of computer animators, few know that they have a Swedish predecessor.
Many engineers were probably working away in their cellars in those days, trying to do the same thing, but Sjolander was the first person to show his results on the air. If any of you would like to have a look at the Godfather of animation, you can find a glimpse of him by googling.

He did not seek to patent his inventions and he has made no money from it. However, he has made it to the history books as one of the great precursors of art - and perhaps also of technology - of the 20th century.

For the past decades, Ture Sjolander has mostly lived in Australia, but he has also worked in other countries, such as Papua New Guinea and China.

After a couple of decades of silence, Sjolander's groundbreaking work was shown at Fylkingen, the avant guard media and music hide out in Stockholm in the spring of 2004.

In the autumn of 2004, some of his recent acrylic paintings on canvas were exhibited at the Gallery Svenshog outside of Lund, Sweden. This was to commemorate the forty years that have gone by since his last (scandalous) exhibition at Lunds Konsthall. Many artists take a pleasure in provoking the established art world. Ture Sjolander also provokes the rest of the world.
COPYRIGHT © BY AAPO SAASK
ALL RIGHTS RESERVED.
THIS TEXT MAY BE QUOTED
WITH PROPER ACKNOWLEDGMENT.

http://www.media.homestead.com/


Ture Sjölander 
 
"the origins of video art"  pages: 116, 117, 118 and 181, 182  and 183.
 
 
 
A HISTORY of VIDEO ART
by Chris Meigh-Andrews
 
 
During the period between 1965 and 1975, which could be considered as the defining period of video art, there was significant research activity amongst artists working with video to develop, modify or invent video imaging instruments or synthesizers.
 
 
The first generation of video artist/engineers include Ture Sjolander, Bror Wikstrom, Lars Weck, Eric Seigel, Stephen Beck, Dan Sandin, Steve Rutt, and Bill and Louise Etra, in addition to the well-documented collaborative work of Nam June Paik and Shuya Abe.
 
 
The work of these pioneers is important because, in addition to exploring the potential of video as a means of creative expression, they developed a range of relatively accessible and inexpensive image manipulation devices specifically for 'alternative' video practice.
 
 
 
 
TURE SJOLANDER AND MONUMENT
 
In September  1966  Swedish artists Ture Sjolander ( 1937-, Sweden) and Bror Wikstrom broadcast Time, a 30-minute transmission of electronically manipulated paintings on National Swedish Television. Sjolander and Wikstrom had worked with TV broadcast engineer Bengt Modin to construct a temporary video image synthesizer which was used to distort and transform video line-scan rasters by applying tones from waveform generators. The basic process involved applying electronic distortions during the process of transfer of photographic transparencies and film clips. According to Modin they introduced the electronic transformations using two approaches. The geometric  distortion of the scanning raster of the video signal by feeding various waveforms to the scanning coil, and video distortion by the application of various electronic filters to the luminance signal.
 
Sjolander had begun working with broadcast television with the production of his first multimedia experiment The Role of Photography, commissioned by the National Swedish Television in 1964, which was broadcast the following year. With the broadcasting of Time, his second project for Swedish television, Sjolander was well aware of the significance of his work and importance of the artistic statement he was making:
Time is the very first video art work televised at that point in time for the reason to produce an historical record as well as an evidence of original visual free art, made with the electronic medium - manipulation of the electronic signal - and exhibited/installed through the television, televised.
 
In 1967, Sjolander teamed up with Lars Weck and, using a similar technological process, produced Monument, a programme of electronically manipulated monochrome images of famous people and cultural icons including the Mona Lisa, Charlie Chaplin, the Beatles, Adolf Hitler and Pablo Picasso. (Separate text of this work as below)
This programme was broadcast to a potential audience of over 150 million people in France, Italy Sweden, Germany and Switzerland in 1968, as well later in the USA. Subsequently, Sjolander produced a Space in the Brain (1969) based on images provided by NASA, extending his pioneering electronic imaging television work to include the manipulation and distortion of colour video imagery. A Space in the Brain was an attempt to deal with notions of space, both the inner worldof the brain and the new televisual space created by electronic imaging.
 
Sjolander, originally a painter and photographer, had become increasingly dissatisfied with conventional representation as a language of communication and began experimenting  with the manipulation of photographic images using graphic and chemical means. For Sjolander, broadcast television represented  truly contemporary communication medium that should be adopted as soon as possible by artists - a fluid transformation and constant stream of ideas within the reach of millions.
The televised electronic images Sjolander and his collaborators produced with Time, Monument and Space in the Brain were further extended via other means. The television system was exploited as a generator of imagery for further distribution processes including silkscreen printing, posters, record covers, books and paintings that were widely distributed and reproduced, although ironically signed and numbered as if in limited editions.
 
It seems likely that these pioneering broadcast experiments were  influential on the subsequent  work of Nam June Paik and others. According to Ture Sjolander, Paik visited Stockholm in the summer of 1966 and was shown still images from Time while on a visit to the Elektron Musik Studion (EMS). Additionally, Sjolander is in possession of a copy of a letter dated 12 March 1974 from Sherman Price of Rutt Electrophysics in New York, acknowledging the significance of Monument to the history of 'video animation', and requesting detailed information about the circuitry employed to obtain the manipulated imagery. In reply, Bengt Modin, the engineer who had worked with Sjolander, provided Price with a circuit diagram and an explanation of their technical approach to the project, claiming he 'no longer knew the whereabouts of the artists involved'.
 
THE PAIK-ABE SYNTHESIZER
 
The Paik-Abe Synthesizer, built in 1969 is one of the earliest examples of a self-contained video image-processing device. As we have seen, Ture Sjolander and his collaborators had brought together video processing technology in temporary configuration to produce their early broadcast experiments, Paik's synthesizer was a self-contained unit built expressly and exclusively for the purpose. The instrument, or video synthesizer, as it came to be known, enabled the artist to add colour to a monochrome video image, and to distort the conventional TV camera image.  -.......
Extending a dialogue that they had begun in Tokyo in 1964, electronic engineer Shuya Abe and Nam June Paik began building a video synthesizer in 1969 at WGBH-TV in Boston, possibly spurred on by the work of Sjolander in Sweden.
 
from Chris Meigh-Andrews book,
A HISTORY OF VIDEO ART
 Publisher BERG, Oxford-New York. First Edition October 2006
 
 
representative video art works
pages 181, 182 and 183
 
MONUMENT, TURE SJOLANDER AND LARS WECK (WITH BENGT MODIN), 1967
( BLACK AND WHITE, SOUND, 10 MINUTES. COMMISSIONED AND BROADCAST BY NATIONAL SWEDISH TV, 1968)
 
Monument, characterized by Ture Sjolander as a series of  'electronic paintings' is a free flowing colage of electronically distorted and transformed icoic media images. Set to a similarly improvised jazz and sound effects track, images of pop stars, political and historical celebrities and media personalities, culled from archive film footage and photographic stills have been electronically manipulated - stretched, skewed, exploded, rippled and rotated. The relentless flow of semi-abstracted monochromatic faces and associated sounds seems to both celebrate and satirize the contemporary visual culture of the time. In its fluid mix of visual information it generalizes the television medium, draining it of its specific content and momentary significance. It creates a kind of 'monument' to the ephemeral - all this will pass, as it is passing before you now.
 
Archive film footage and photographic stills of familiar faces and people, such as Lennon and McCartney, Chaplin, Hitler, the Mona Lisa - the 'monument' of the world culture - flicker and flash, stretch and ooze across the television screen. In some moments the television medium is itself directly referenced, the familiar screen shape presented and rescanned, images of video feedback and, at one point, its vertical roll out of adjustment, anticipate Joan Jonas's seminal tape, although for very different purposes. The work anticipated a number of later videotapes, particularly the distorted iconic images of Nam June Paik.
Gene Youngblood described the psychological power and effect of these transformations i his influential and visionary book Expanded Cinema (Youngblood 1970):
 
Images undergo transformations at first subtle, like respiration, then increasingly violent until little remains of the original icon. In this process, the images pass through thousands of stages of semi-cohesion, making the viewer constantly aware of his orientation to the picture. The transformations accur slowly and with great speed, erasing perspectives, crossing psycological barriers. A figure might stretch like a silly putty or become rippled in liquid universe. Harsh basrelief effects accentuate physical dimensions with great subtlety, so that one eye or ear might appear slightly unnatural. And finally the image disintegrates into a constellation of shimmering video phosphores.
 
Sjolander and his collaborators at Sveriges Radio (the Swedish Broadcasting Company) in Stockholm had worked together on a number of related projects since the mid-1960s, beginning with The Role of Photography, Sjolander's first experiment with electronic manipulations of the broadcast image in 1965. This project was followed with the broadcast of Time (1966), a thirty-minute transmission of 'electronic paintings' produced using the same temporarily configured video image synthesizer that was later used to create Monument.
The system that Sjolander and his colleagues used involved the transfer of photographic images (film footage and transparencies) to videotape using a 'flying-spot' telecine machine. This process produced electronic images which they transformed and manipulated by applying square and sine signals with a waveform generator during the transfer stage, often using this process repeatedly to apply greater levels of transformation.
For Sjolander and his collaborator Lars Weck, the broadcasting of Monument was the epicentre of an extended communication experiment in electronic image-making reaching out to an audience of millions.
Kristian Romare, writing in a book published as part of an extended series of artworks which included publishing, posters, record covers and paintings after the broadcasting of Monument, describes the scope of Sjolander and Weck,s vision and aspirations for the new image-generating technique they had pioneered:
see separate article Sjolander,s CV on the Internet. www.monumentintime.homestead.com/
 
SCAN MODULATION/RESCAN
In this process images are produced using a television camera rescanning an oscilloscope or CRT screen. The display images are manipulated (squeezed, stretched, rotated, etc.) using magnetic or electronic modulation. The manipulated images, rescanned by a second camera are then fed through an image processor. This type of instrument was also used without an input camera feed, the resultant images produced by manipulation of  the raster. Examples of this type of instrument include Ture Sjolander,s ' Temporary " Video Synthesizer (1966-69), the Paik/Abe Synthesizer, and the Rutt/Etra Scan Processor (1973).
 
 

 
 

----Original Message Follows----
From: Christopher Meigh Andrews
To: turesjolander
Subject: RE: Monument

Date: Wed, 01 Jun 2005 12:14:19 +0100
 


Ture,

As you rightly say, there is a sense in which the American artists have
written everybody else out of the history of video art. I would like to
put some people (such as yourself) back in! I would like to use an image
or two from the stills of Monument that I have found on the web, but
they are very low resolution. Would you be willing to e-mail an image of
greater resolution? (300dpi would be best- jpeg or tiff, if possible)
also, i attach a little form so that you grant me the rights to
reproduce the image in the book. Is this OK? if so, please fill it in
and send it back to me.

I would like to do more than simply paraphrase what Gene (Youngblood)
has written in Expanded Cinema, which as you say is what M. Rush has
done. Any chance that you can tell me a little bit more about your ideas
with Monument and how it began? I will of course piece togther what I
can from the web site, and from what Aapo Saask has written. I also will
talk to Brian Hoey and Peter Donebauer. i also have the Biddick Farm
catalogue from the exhibtion at Tyne & Wear, which has a little info.

All best wishes to you- and i will certainly send your regards to Brian
& Peter!!!

Chris
Dr. Chris Meigh-Andrews PhD (RCA) MA, HDCP
Electronic & Digital Art Unit
38 St. Peters Street
Preston PR1 7BS
 
  ELECTIONS 2010
 
www.newstime2010.net/
 www.newstime2010.com/
 TURE  SJOLANDER
www.newstime2007.net/
www.newstime2007.com/